Tillgänglighetsanpassning

Scharinska Villan är till stora delar byggnadsminnesförklarad enligt beslut från Länsstyrelsen och därför ska ägare och hyresgäster visa särskild hänsyn vid förändringar och installationer för att bevara byggnadens kulturhistoriska värde. Detta innebär tyvärr i dagsläget att byggnaden inte är tillgänglighetsanpassad. Nordiska Centrumhus och RISE arbetar aktivt i dialog med Länsstyrelsen för att öka tillgängligheten i byggnaden.